כריכה

כריכה מאויירת לספר


כריכה היא המפגש הראשון עם הספר, אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני שיוצרת כריכה טובה.

היא מאפשרת הצצה לתוכן ולרמה, ומהווה שיקול מכריע בתדמית של הספר בעיני הקוראים...